Jätä aloitelaatikkoon kehitysidea, joka tekee Porista, Luviasta, Nakkilasta tai Ulvilasta paremman paikan. Kolmen eniten ääniä saaneen idean kesken Laihian Osuuspankki
jakaa 5000 euroa!

Kaikki äänestäjät ja ehdottajat voivat osallistua 200 euron arvoisen Holiday Club -kylpylälahjakortin arvontaan.

Toimi näin:


1. MIETI SOPIVA KOHDE.

Mikä tekisi paikkakunnastasi paremman? Mitä voitaisiin kehittää?

 

2. TARKISTA ONKO KOHDETTASI JO EHDOTETTU.
Ehdotukset -sivulta löydät kaikki tehdyt ehdotukset, hyödynnä etsi-toimintoa.

 

3. LUO UUSI KOHDE TAI ÄÄNESTÄ.
Ehdota kohdetta, joka mielestäsi ansaitsee tukea – esittele ja perustele hyvin! Tai äänestä yhtä jo valmista, sinua puhuttelevaa kohdetta.

 

4. KERRO KAVEREILLE!
Pyydä kaverit mukaan vaikuttamaan. Voit jakaa ehdotuksia facebookin kautta.

Säännöt

Kun osallistut ”Paikkakunta paremmaksi” -kampanjaan, hyväksyt nimenomaisesti, että nämä säännöt sitovat sinua. Ole hyvä ja tutustu sääntöihin huolellisesti.

1. Järjestäjä
Kampanjan järjestäjä on Laihian Osuuspankki (Y-tunnus0180437-7), Ruutintie 2 A, 66400 LAIHIA.

2. Osallistumisoikeus
Kampanjaan ja sen yhteydessä järjestettävään arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien Laihian Osuuspankin ja POP Pankin palveluksessa olevat työntekijät sekä arvonnan järjestelyn kanssa tekemisissä olevien yritysten henkilökunta. Osallistumalla kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvontaan osallistuminen edellyttää yhteystietojen antamista osallistumisen yhteydessä. 

Osallistumisoikeuteen, palkintojen luovuttamiseen sekä kampanjan ehtoihin ja edellytyksiin liittyvissä riitatilanteissa kaikki lopulliset päätökset tekee järjestäjä. Heidän päätöksensä ovat sitovia eikä osallistuja tai kolmas osapuoli voi hakea niihin muutoksia.

3. Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan osallistutaan internetissä osoitteessa www.paikkakuntaparemmaksi.fi. Sivustolla voi ehdottaa ideaa oman elinympäristön viihtyvyyden parantamiseksi. Ideoiden jättämisen lisäksi kävijät voivat äänestää jätettyjä ideoita ja osallistua arvontaan. 

4.1. Pääpalkinto ja sen valinta
Pääpalkintona jaetaan 5.000 euron palkintoraha kolmen (3) eniten ääniä saaneen idean kesken. 

Pääpalkinnon saajien valinta suoritetaan 1.12.2011 mennessä. Palkintorahan jakoperusteena ovat idean saama äänimäärä, ehdotuksen jättäneen tahon esittämä summa ja ehdotuksen hyödyllisyys järjestäjätahon kilpailuraadin mielestä.

Lisäksi voittaneiden ehdotusten jättäjät (yksi henkilö per ehdotus) palkitaan 200 euron arvoisella lahjakortilla Holiday Club -ketjun kylpylään. 

Pääpalkinnon voittajat ja valintaperusteet julkistetaan kampanjasivustolla, jonka lisäksi heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

4.2. Arvonta

Äänestämällä sivustolle jätettyjä ehdotuksia, kävijä voi osallistua arvotaan. Osallistuminen tapahtuu jättämällä yhteystiedot lomakkeella. Kaikkien arvotaan osallistuneiden kesken arvotaan 200 euron arvoinen kylpylälahjakortti Holiday Club ketjun kylpylään. 

Arvonnan voittaja julkistetaan kampanjasivustolla, jonka lisäksi voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kahden viikon kuluessa arvonnasta.

5. Järjestäjän vastuu ja oikeudet
Järjestäjä pidättää oikeuden olla valitsematta voittajaksi ehdotusta, jossa palkintorahan ohjautumista ehdotettuun kohteeseen ei voida varmistaa. Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, muuttaa tai lopettaa kampanjan, jos järjestäjä oman harkintansa mukaisesti uskoo, ettei kampanjaa voida toteuttaa määritetyllä tavalla.

Järjestäjä ja yhteistyökumppanit eivät vastaa kampanjamateriaaleista mahdollisesti löytyvistä painovirheistä tai niistä seuraavista seuraamuksista. Järjestäjä ei ole vastuussa kolmansien osapuolten (kuten postin tai muiden palkintojen toimittamiseen osallistuvien tahojen) aiheuttamista virheistä, viivästyksistä tai vahingoista liittyen palkintojen toimittamiseen tai tuottamiseen.

Kampanjan järjestäjän kollektiivinen vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkintojen määrää tai arvoa. Arvontaan osallistuja vapauttaa kampanjan järjestäjän kaikesta vastuusta ja mahdollisesta vahingosta mukaan lukien myös välilliset vahingot, jotka voivat aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjan osallistumiseen. Kampanjan järjestäjä ei myöskään vastaa arvontaan osallistujan tietokoneeseen tai muuhun omaisuuteen mahdollisesti tulleista vioista, vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä. 

Järjestäjällä on oikeus muuttaa kampanjan sääntöjä, keskeyttää kampanja tai muuttaa kampanjaa ilman erityistä ilmoitusta koko kampanjan ajan. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, kuten esimerkiksi tahallinen virheellisten tietojen syöttäminen, tietojen väärentäminen tai manipulointi, koneellinen osallistuminen sekä tietoturvaväärinkäytökset.

Osallistumalla kampanjaan osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ja asuinpaikkakuntansa, mikäli voittavat, ilman erillistä suostumusta tai korvausta valitsemissaan medioissa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Kampanjan järjestäjä maksaa arpajaisveron.