X

OHJATTU LAPSI/VANHUSPARKKI KESKUSTAAN!

Perustelut

Keskustaan virikkeellistä toimintaa ja huolenpitoa sisältävä hoitoparkki. Helpotus asiointiin!
EHDOTTAJA: Niinuli Äänestä